Psychotherapie

saturate your psyche with wisdom and deep understanding

Wanneer?

 • Vastlopen op meerdere vlakken in het dagelijks leven
 • Psychische klachten en problemen waar je al lange tijd mee worstelt 
 • Onverwerkte ervaringen uit (vroege) kindertijd
 • Problemen waar je vaker hulp voor zocht

Wat is het?

Psychotherapie is een intensieve vorm van behandeling die wordt toegepast bij allerlei soorten psychische problematiek en werkt volgens vastgelegde methoden, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Hoe gecompliceerder problemen zijn, hoe belangrijker het is dat een behandeling heel precies wordt afgestemd op de situatie van degene die hulp vraagt.

Mijn aanpak:

Persoonsgericht, inzichtgevend en lichaamsgericht, aangevuld waar nodig met klachtgericht methodieken, zoals EMDR en MBCT.

Wel of geen vergoeding?

Volledige vergoeding door de basisziektekosten verzekering is onder bepaalde voorwaarden mogelijk: Suniai is hiervoor verbonden met de Psychotherapie praktijk Malden.  Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.psychotherapiemalden.nl

Is er geen sprake van een stoornis die voor vergoeding in aanmerking komt, dan kun je uiteraard een behandeling zelf betalen. Je kunt dan rechtstreeks met mij afspraken maken.

Mind-body therapiegroep

thuis komen bij jezelf

Voor wie?

Clienten van de psychotherapie praktijk Malden kunnen deelnemen.

Wat is het?

Trauma-sensitieve steunend-structurerende groepstherapie, waarin gewerkt wordt met psycho-educatie, groepsinteractie en het trainen van vaardigheden. Er wordt gebruik gemaakt van (lichaamsgerichte en mind-based) gedragstherapeutische technieken.

De therapie is gericht op stress en emotieregulatie door middel van het vergroten van het lichaamsbewustzijn, zelfzorg en het verkrijgen van meer controle over gedachten processen en emoties.

In elke sessie wordt psycho-educatie gegeven. Ook is er ruim tijd om vertrouwd te raken met en ervaringen uit te wisselen over eenvoudige vaardigheden en rustige en zachte oefeningen voor het dagelijks leven. Deze vaardigheden helpen om stress, lichamelijke en psychische klachten te verlichten en weerbaarheid te vergroten. Zij helpen om in een eigen tempo te leren (weer) in verbinding te komen met het lichaam en gevoelens zonder overspoeld te raken of te dissociëren.

In een veilige sfeer kan iemand eigen grenzen leren kennen en respecteren. Deelnemers worden gestimuleerd om stap-voor-stap (soms oncomfortabele) sensaties in het nu te voelen en geleidelijk aan ruimte creëren om interne triggers voor klachten waar te nemen en  leren verdragen. Indien nodig kan men een time out nemen.

Wij omwikkelden voor deze groepen de Mind-Body Toolkit. Iedereen kan dit kunstzinnige kaartendeck met transformerende oefeningen voor het dagelijks leven bestellen via de website van Ritualdesign. Hier vind je ook meer informatie over de toolkit.

Programma:

4 sessies ademhalingstechnieken
4 sessies trauma en klachten sensitieve yogische technieken
4 sessies mindfulness technieken
4 sessies zelfcompassie technieken
4 sessies meditatie technieken

Wanneer?

 1. Overgevoeligheid voor prikkels en/of veelvuldig overspoeld voelen door emoties en stress onder invloed van aanleg, langdurige overbelasting, opgestapelde onverwerkte ervaringen of andere redenen
 2. Emotionele vlakheid in de vorm van afgesloten zijn voor contact met (bepaalde) zintuigelijke ervaringen en emoties.
 3. Depressieve klachten
 4. Angstklachten
 5. Psychosomatische klachten
 6. Posttraumatische stressklachten

Praktisch 

 • oktober 2021 – maart 2022
 • wekelijks op dinsdagmiddag  16.00-17.30
 • 20 bijeenkomsten

Neem gerust contact op voor overleg

Contact