Psychotherapie

saturate your psyche with wisdom and deep understanding

Wanneer?

  • Vastlopen op meerdere vlakken in het dagelijks leven
  • Psychische klachten en problemen waar je al lange tijd mee worstelt 
  • Onverwerkte ervaringen uit (vroege) kindertijd
  • Problemen waar je vaker hulp voor zocht

Wat is het?

Psychotherapie is een intensieve vorm van behandeling die wordt toegepast bij allerlei soorten psychische problematiek en werkt volgens vastgelegde methoden, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Hoe gecompliceerder problemen zijn, hoe belangrijker het is dat een behandeling heel precies wordt afgestemd op de situatie van degene die hulp vraagt.

 

 

 

Suniai is verbonden met de Psychotherapie praktijk Malden. Helaas biedt ik zelf geen nieuwe trajecten meer aan. Wel kunt u zich aanmelden voor behandeling door mijn collega’s. Meer informatie vindt u op www.psychotherapiemalden.nl

 

Neem gerust contact op voor overleg

Contact